TOMATIS

Uwaga Słuchowa PRO

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa to kompleksowe rozwiązanie, które poprzez oddziaływanie na strefę motoryczną, językową i emocjonalną pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

Nowoczesne funkcje.

UWAGA SŁUCHOWA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera ponad 300 gotowych programów opracowanych pod kątem terapii zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) oraz wspomagających naukę 7 języków obcych

Innowacyjne rozwiązania:

Terapia prof. A. Tomatisa

Terapia uwagi słuchowej oparta na metodzie prof. A. Tomatisa z wykorzystaniem gotowych programów terapeutycznych, opracowanych przez Josefa Vervoorta – spadkobiercę dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa

300 gotowych programów terapeutycznych

ponad 300 gotowych programów terapeutycznych opracowanych na każdy dzień terapii pod konkretne zaburzenia (dysfunkcje) takie jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia)

90 programów wspierających naukę języków obcych

ponad 90 programów wspierających naukę 7 języków obcych (rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego i arabskiego

Aparat pozwala na jednoczesną pracę z 4 dzieci

Możliwość prowadzenia terapii 1-4 dzieci na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie

Indywidualne programy terapeutyczne

Aplikacja terapeuty umożliwiająca zarządzanie danymi pacjentów oraz ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego pod konkretnego pacjenta (po II stopniu szkolenia)

Terapeutyczny głos matki

Możliwość nagrania i wykorzystania podczas terapii głosu matki

Wyrób Medyczny

Deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego (93/42/EEC)

Uwaga Słuchowa Pro
To jedyny aparat Tomatis posiadający certyfikat wyrobów medycznych CE

Uwaga Słuchowa PRO

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych czę­stotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percep­cji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mo­zarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców ze­wnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funk­cjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunika­cyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

Tomatis – Uwaga Słuchowa PRO

N

Zastosowanie:

 • terapia trudności szkolnych, takich jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia
 • terapia pacjentów z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym
 • edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych
 • wspomaganie umiejętności uczenia się
 • wspomaganie nauki 7 języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego,
  arabskiego, rosyjskiego) – udowodniony skrócony czas potrzebny do nauki j. obcego o 26%
 • wsparcie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje
  słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja,
  pamięć
N

Zalety:

Proponowane ćwiczenia, ułożone zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, stanowią jedynie sugestię w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest wiele. Program zawiera gotowe programy terapeutyczne opracowane z myślą o konkretnych dysfunkcjach, ale pozwala również (po II stopniu szkolenia) na ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego dla określonego pacjenta. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

N

Bezterminowa i bezpłatna licencja przy zakupie naszego aparatu !

N

Dla kogo:

 • dla dzieci z problemami szkolnymi: zaburzeniami uwagi, koncentracji, z dysleksją
 • dla dzieci autystycznych i z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną
 • w przypadku zaburzeń mowy – jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy (również u dorosłych)
 • dla dorosłych z zaburzeniami głosu spowodowanymi jego niewłaściwym używaniem (nauczyciele,  śpiewacy, lektorzy, aktorzy)
 • dla osób żyjących w stresie
 • dla uczących się języków – przygotowanie ucha do nauki języków obcych
N

Rezultaty:

 • polepszenie koordynacji ruchowej,
 • lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • zmniejszenie stresu,
 • zwiększenie koncentracji,
 • większa efektywność zapamiętywania,
 • spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych,
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
 • lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości
N

Poprawa funkcji na ponad 400 badanych dzieciach stwierdzono w:

 • komunikacji  (89%)
 • rozpiętości uwagi (86%)
 • poziomu frustracji (80%)
 • rozumienia tekstu czytanego (85%)
 • jakości wypowiedzi /mowy (74%)
 • pamięci (73%)
 • ortografii (69%)
 • dojrzałości(84%)

Aparat Tomatis – UWAGA SŁUCHOWA PRO  TERAPIA

Aparat Tomatis Uwaga Słuchowa Pro – Terapia

N

Opis:

Aparat Tomatis Uwaga Słuchowa Pro – Terapia przeznaczony jest dla początkujących terapeutów, który dopiero rozpoczynają przygodę z metodą terapeutyczną Tomatis. Aparat służy tylko do prowadzenia terapii.

N

Wyposażenie aparatu:

 • elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt.
 • zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt.
 • mikrofon pulpitowy – 1 szt.
 • pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii – 1 szt.
 • listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt.
 • umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt.
 • dedykowany laptop – 1 szt.
 • instrukcja instalacji – 1 szt.
 • darmowa i bezpłatna instalacja aparatu u zamawiającego
N

Dodatkowy Moduł NoLimit:

 • licencja użytkowania na czas nieokreślony
 • stałe wsparcie merytoryczne i techniczne
 • wsparcie 24h/7 dni w tygodniu
N

Dodatkowy Moduł NoStres:

 • “Gniotek” antystresowy 4 szt.
 • Kula lub kostka “labirynt” do uspokojenia, ćwiczenia koncentracji oraz cierpliwości – 4 szt.
 • Kula manipulacyjna z otworami do oznaczonymi kolorystycznie – 4 szt.
N

Dodatkowe korzyści:

 • Możliwość darmowego wypożyczenia sprzętu do terapii EEG Biofeedback w celach diagnostycznych na okres 1 miesiąca
 • Bezpłatne szkolenie z obsługi sprzętu do terapii EEG Biofeedback
N

Zalety systemu:

 • deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego (93/42/EEC)
 • pozytywny wynik badań POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI na zgodność z normą medyczną w
  zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
 • pozytywny wynik badań POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI na zgodność z normą medyczną w
  zakresie bezpieczeństwa medycznych urządzeń elektrycznych
 • możliwość prowadzenia terapii 1-4 dzieci na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie
 • aplikacja terapeuty umożliwiająca zarządzanie danymi pacjentów oraz ułożenie indywidualnego programu
  terapeutycznego pod konkretnego pacjenta (po II stopniu szkolenia)
 • możliwość nagrania i wykorzystania podczas terapii głosu matki
 • utwory muzyczne 24-bitowe, przechowywane na dysku twardym komputera i udostępnione z poziomu
  aplikacji terapeuty, dostarczane pacjentowi za pomocą analogowych słuchawek powietrzno-kostnych
 • 24-bitowa karta dźwiękowa
 • pliki muzyczne zapisane w formacie „wav” (co oznacza że nie są to pliki skompresowane jak MP3 tylko mają
  pełne zakresy częstotliwości wymagane przy terapii od 125Hz do 8000 Hz

Aparat Tomatis – UWAGA SŁUCHOWA PRO  DIAGNOZA I TERAPIA

Aparat Tomatis Uwaga Słuchowa Pro – Terapia i Diagnoza

N

Opis:

Aparat Tomatis Uwaga Słuchowa Pro – Diagnoza i Terapia przeznaczony jest dla zaawansowanych terapeutów, który posiadają dużą praktykę w prowadzenie terapii metodą terapeutyczną Tomatis. Aparat służy do diagnostyki i prowadzenia terapii.

N

Wyposażenie aparatu:

 • elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt.
 • zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt.
 • mikrofon pulpitowy – 1 szt.
 • pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii – 1 szt.
 • listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt.
 • umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt.
 • dedykowany laptop – 1 szt.
 • instrukcja instalacji – 1 szt.
 • PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagnostyczny (skalibrowany zgodnie z
  parametrami metody prof. A. Tomatisa) – 1 szt.
 • darmowa i bezpłatna instalacja aparatu u zamawiającego
N

Dodatkowy Moduł NoLimit:

 • licencja użytkowania na czas nieokreślony
 • stałe wsparcie merytoryczne i techniczne
 • wsparcie 24h/7 dni w tygodniu
N

Dodatkowy Moduł NoStres:

 • “Gniotek” antystresowy 4 szt.
 • Kula lub kostka “labirynt” do uspokojenia, ćwiczenia koncentracji oraz cierpliwości – 4 szt.
 • Kula manipulacyjna z otworami do oznaczonymi kolorystycznie – 4 szt.
N

Zalety systemu:

 • deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego (93/42/EEC)
 • pozytywny wynik badań POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI na zgodność z normą medyczną w
  zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
 • pozytywny wynik badań POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI na zgodność z normą medyczną w
  zakresie bezpieczeństwa medycznych urządzeń elektrycznych
 • możliwość prowadzenia terapii 1-4 dzieci na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie
 • aplikacja terapeuty umożliwiająca zarządzanie danymi pacjentów oraz ułożenie indywidualnego programu
  terapeutycznego pod konkretnego pacjenta (po II stopniu szkolenia)
 • możliwość nagrania i wykorzystania podczas terapii głosu matki
 • utwory muzyczne 24-bitowe, przechowywane na dysku twardym komputera i udostępnione z poziomu
  aplikacji terapeuty, dostarczane pacjentowi za pomocą analogowych słuchawek powietrzno-kostnych
 • 24-bitowa karta dźwiękowa
 • pliki muzyczne zapisane w formacie „wav” (co oznacza że nie są to pliki skompresowane jak MP3 tylko mają
  pełne zakresy częstotliwości wymagane przy terapii od 125Hz do 8000 Hz

Certyfikowane SZKOLENIA TOMATIS I i II stopień

Certyfikowane Szkolenie Tomatis I i II stopnia

N

Praktyczne i rzetelne szkolenia:

W trakcie szkolenia jego uczestnicy, oprócz wiedzy teoretycznej na temat metody prof. Alfreda Tomatisa, zdobywają umiejętności praktyczne w użytkowaniu systemu UWAGA SŁUCHOWA PRO podczas diagnozy i terapii.

ZALETY SZKOLENIA:

 • wykłady prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii z wykorzystaniem metody prof. Alfreda Tomatisa,
 • weryfikacja przyswojonej wiedzy w praktyce – przeprowadzenie testów uwagi słuchowej z udziałem zaproszonych osób oraz interpretacja wyników wykonanych diagnoz,
 • wprowadzenie w zaawansowane rozwiązanie technologiczne, jakim jest system UWAGA SŁUCHOWA PRO,
 • materiały szkoleniowe stanowiące solidną bazę informacji pomocnych w pracy każdego terapeuty.
N

Plan szkolenia I stopnia:

 • Wprowadzenie – badania profesora Tomatisa i rozwój jego metody
 • Anatomia i i fizjologia ucha w aspekcie metody Tomatisa.
 • Różnice pomiędzy słyszeniem a słuchaniem oraz problemy z tym związane.
 • Centralne zaburzenia słuchu i zjawiska patologiczne narządu słuchu związane z procesami uczenia i reedukacji.
 • Bilans audio–psycho–fonologiczny,
  • wywiad z pacjentem, procedura konsultacji i oceny audio-psycho-fonologicznej – APF,
  • test uwagi i lateralizacji słuchowej,
  • testy uzupełniające w audio–psycho–fonologii.
 • Interpretacja testu uwagi i lateralizacji słuchowej (analiza przypadków).
 • Zastosowanie elektronicznego ucha w terapii metodą Tomatisa,
  • zasady działania urządzenia,
  • programowanie terapii,
  • zastosowanie urządzenia w praktyce,
  • wykorzystanie materiałów dźwiękowych.
 • Relacja pomiędzy głosem, słuchem i mową – postawa aktywnego słuchania, przykłady pracy z głosem.
 • Zastosowanie metody stymulacji audio–psycho–lingwistycznej w terapii stosowanej przy zaburzeniach typu: ADHD, porażenie dziecięce, autyzm, syndrom Downa.
 • Ucho elektroniczne a integracja językowa – znaczenie uwagi słuchowej w nauce języków.
 • Wykorzystywanie metody Tomatisa w połączeniu z innymi terapiami (logopedia, integracja sensoryczna, masaż dźwiękiem) – spotkanie ze specjalistami wdrażającymi metodę w praktyce.
 • Metoda Tomatisa a inne metody pracy z dźwiękiem w świetle badań dotyczących plastyczności mózgu.
 • Ograniczenia i przeciwwskazania do stosowania metody Tomatisa.
 • Informacja o sprzęcie wykorzystywanym do terapii metodą Tomatisa (dane techniczne, konfiguracja, usługi serwisowe).
N

Zalety szkolenia

 • Szkolenia odbywamy w małych kameralnych grupach co gwarantuje indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia
 • Szkolenia prowadzimy na najlepszych aparatach Tomatis, które posiadają certyfikat wyrobów medycznych
 • Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na miejscu u zamawiającego
 • Po odbytym szkoleniu oferujemy stałe i bezpłatne wsparcie merytoryczne i techniczne
N

3 dniowe intensywne szkolenie

 • Przez 3 dni otrzymasz niezbędną wiedzę i przede wszystkim praktykę dotycząca prowadzenia metody Tomatis.
 • Bardzo dużo uwagi poświęcamy na praktykę i pracę z aparatami, ponieważ uważamy że praktyka jest najważniejsza.
N

Cena szkolenia to tylko 5900 zł/os

 • Wyróżnia nas cena szkolenia, profesjonalizm, rzetelność i stała bezterminowa opieka trenera po szkoleniu
 • Indywidualnie podchodzimy do każdego klienta
N

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • Pedagodzy
 • Psychologowie
 • Nauczyciele
 • Logopedzi
 • Naturoterapeuci
 • Lekarze
 • Terapeuci
 • Osoby chcące otworzyć własny EEG Biofeedback
 • Rodzice który chcą prowadzić terapię w domu
 •  

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Proszę zadaj pytanie dotyczące produktu, który Cię interesuje

lub zadzwoń do nas: +48 535 004 013

Zapewnij sobie solidnego partnera.

Jesteśmy szybko rozwijającą się firmą, zapewniającą wysoki standard obsługi zamówień oraz profesjonalne doradztwo przy wyborze najlepszego sprzętu. Dodatkowo oferujemy stałe wsparcie techniczne oraz merytoryczne dla wszystkich naszych klientów.

Michał Karpiński

General Manager
M: +48 535 004 013
E: biuro@hpm-medical.eu

Maciej Biczak

Development Manager
M: +48 661 589 253
E: mbiczak@hpm-medical.eu

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7. Doradzimy, podpowiemy i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

+ 48 535 004 013

+48 661 589 253

biuro@hpm-medical.eu

www.hpm-sklep.eu

Bobrowniki 83

26-903 Głowaczów
Polska