Aparat EEGDigiTrack CFM pozwala na wielogodzinne monitorowanie EEG z lewej i prawej półkuli mózgu oraz ocenę jego stanu w trakcie zdarzeń, takich jak: desaturacja, bradykardia czy tachykardia, drgawki, sen, wybudzenie i innych.

Nadzór neurologiczno-kardiologiczny

Aparat ma możliwość konfiguracji głowicy do potrzeb monitorowania neurologiczno-kardiologicznego. W takiej konfiguracji istnieje możliwość monitorowania dwóch kanałów EEG oraz jednego kanału EKG.

z

Alarmy

Aparat posiada funkcję automatycznych alarmów. Aparat w odpowiednim momencie poinformuje personel sygnałem dźwiękowym w przypadku przekroczenia ustawionych parametrów.

Analiza CSA oraz DSA

Bardzo bogata paleta narzędzi analitycznych pozwala również pokazać nieprawidłowości zapisu za pomocą metody skompresowanego rozkładu spektralnego (CSA) oraz gęstościowego rozkładu spektralnego (DSA).

R

Monitorowanie

CFM (aEEG) pozwala monitorować zapis EEG w trakcie leczenia drgawek, zaburzeń metabolicznych, oddechowych i innych
mających miejsce w intensywnej terapii.

Aparaty CFM (aEEG) DigiTrack:

 Aparat CFM (aEEG) DigiTrack – 2 kanałowy

Dzięki dwukanałowej głowicy podłączenie aparatu do pacjenta jest niezwykle proste i szybkie. Wystarczy nakleić za pomocą specjalnej pasty dwie elektrody – z prawej i lewej strony na pasie centralnym głowy oraz elektrodę referencyjną na czole.

 

Wyposażenie standardowe aparatu:

 • 2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych
 • komputer AIO lub laptop (Intel, HDD 1TB, RAM 2GB)
 • oprogramowanie do rejestracji i analizy CFM (aEEG) DigiTrack
 • oprogramowanie CFM (aEEG) DigiTrack Manager
 • ramię do głowicy
 • 4 elektrod miseczkowe, pasta ścierno-przewodząca ten20
 • wózek medyczny
 • instrukcja obsługi w języku polskim

 

 Aparat CFM (aEEG) DigiTrack – 3 kanałowy

Dzięki trzykanałowej głowicy podłączenie aparatu jest równie proste jak wersji dwukanałowej, pozwala jednak na dodatkowe monitorowanie saturacji i rytmu serca. Wystarczy nakleić elektrody, dokładnie tak samo jak w przypadku głowicy dwukanałowej oraz założyć czujnik pulsoksymetru.

 

Wyposażenie standardowe aparatu:

 • 3-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych
 • komputer AIO lub laptop (Intel, HDD 1TB, RAM 2GB)
 • oprogramowanie do rejestracji i analizy CFM (aEEG) DigiTrack
 • oprogramowanie CFM (aEEG) DigiTrack Manager
 • ramię do głowicy
 • 4 elektrod miseczkowe, pasta ścierno-przewodząca ten20
 • czujnik SpO2
 • wózek medyczny
 • instrukcja obsługi w języku polskim

 Aparat CFM (aEEG) DigiTrack – 4 kanałowy

Czterokanałowa głowica daje większe możliwość diagnostyczne, ponieważ mamy szerszy obraz aktywności mózgu dzięki zastosowaniu 4 elektrod, które umieszczamy z prawej i lewej strony głowy. Dzięki temu uzyskujemy dokładny obraz mózgu z czterech punktów na głowie.

Wyposażenie standardowe aparatu:

 • 4-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych
 • komputer AIO lub laptop (Intel, HDD 1TB, RAM 2GB)
 • oprogramowanie do rejestracji i analizy CFM (aEEG) DigiTrack
 • oprogramowanie CFM (aEEG) DigiTrack Manager
 • ramię do głowicy
 • 6 elektrod miseczkowych, pasta ścierno-przewodząca ten20
 • wózek medyczny
 • instrukcja obsługi w języku polskim

 

 

 Aparat CFM (aEEG) DigiTrack – 5 kanałowy

Pięciokanałowa głowica daje największe możliwość diagnostyczne, ponieważ mamy szerszy obraz aktywności mózgu dzięki zastosowaniu 4 elektrod, które umieszczamy z prawej i lewej strony głowy oraz pulsoksymetru dzięki, któremu mierzymy SpO2 i HR.

Wyposażenie standardowe aparatu:

 • 5-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych
 • komputer AIO lub laptop (Intel, HDD 1TB, RAM 2GB)
 • oprogramowanie do rejestracji i analizy CFM (aEEG) DigiTrack
 • oprogramowanie CFM (aEEG) DigiTrack Manager
 • ramię do głowicy
 • 6 elektrod miseczkowuch, pasta ścierno-przewodząca ten20
 • czujnik SpO2
 • wózek medyczny
 • instrukcja obsługi w języku polskim

 

Monitorowanie CFM

Wskazania do monitorwania CFM

 • ocena funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • rozpoczęcie leczenia hipotermią i monitorowanie w trakcie hipotermii,
 • drgawki oraz efekty leczenia drgawek,
 • wcześniactwo – zalecane jest monitorowanie wszystkich pacjentów z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g,
 • niedotlenienie okołoporodowe,
 • monitorowanie rozwoju, ocena akceleracji zapisu,
 • zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych,
 • wodogłowie
 • monitorowanie układu nerwowego podczas ciężkich chorób wirusowych (cytomegalia, toksoplazmoza)

Korzyści z monitorowania CFM

 • zmniejszenie liczby i ciężkości wczesnych i późnych powikłań neurologicznych intensywnej terapii
 • możliwość monitorowania efektów leczenia drgawek
 • monitorowanie EEG podczas hipotermii
 • skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie kosztów leczenia z tytułu redukcji liczby i nasilenia powikłań intensywnej terapii
 • zwiększenie odsetka przeżywających wcześniaków z małą i skrajnie małą masą ciała
 • poprawa jakości życia pacjentów w intensywnej terapii
 • możliwość optymalizacji postępowania medycznego w oddziałach intensywnej terapii

Zastosowanie CFM w intensywnej terapii noworodka ze skrajnie małą masą urodzeniową ciała

Wyjątkowe możliwości CFM (aEEG)DigiTrack:

Funkcje monitora CFM:

 • nowoczesna głowica EEG CFM z pomiarem EEG, EKG, saturacji i rytmu serca
 • nowy, wyjątkowo łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, dostosowany do ekranów dotykowych
 • zupełnie nowa sieciowa, rozproszona, wielostanowiskowa baza danych EEGDigiTrack Manager umożliwiająca automatyczną synchronizację badań, opisów i innych danych między dowolnymi komputerami bez potrzeby instalacji serwera danych
 • obsługa standardu HL7 z możliwością tworzenia wtyczek dla konkretnego Użytkownika
 • możliwość definiowania alarmów saturacji, rytmu serca, amplitudy oraz impedancji elektrod
 • zaawansowane analizy CSA i DSA z możliwością wyświetlania map trójwymiarowych w trybie on-line i off-line
 • analiza FFT z możliwością wyświetlania różnych wizualizacji wykresu lub danych liczbowych
 • rozbudowana baza zdarzeń medycznych, zawierająca ponad 400 predefiniowanych pozycji
 • innowacyjna funkcja wyboru montażu elektrod przed badaniem za pomocą „kafelków startowych”
 • opcjonalna wielokamerowa wideometria z zoomem optycznym i cyfrowym, pozwalająca na monitorowanie pacjenta z wielu kamer jednocześnie
 • możliwość tworzenia interaktywnych notatek i wstawiania markerów podczas monitorowania
 • możliwość analizy dowolnie wybranego fragmentu zapisu EEG z lewej lub prawej półkuli pod względem częstotliwości poszczególnych fal, określenia fali dominującej, oraz napięcia elektrycznego fal w zakresie określonych częstotliwości
 • pomiar impedancji on-line, czytelna prezentacja impedancji podczas badania w postaci mapy lub krzywej zintegrowanej z zapisem
 • unikalna funkcja automatycznego znakowania zapisu kolorami w zależności od rejestrowanego napięcia (Normal, EpiLa, Burst- Suppresion, Depression)
 • możliwość równoczesnego monitorowania kardiologicznego, Sp02 i pletyzmografii
 • niezwykle elastyczna możliwość skonfigurowania sprzętu
 • możliwość odbycia szkoleń

 

Nadzór neurologiczno-kardiologiczny

Aparat ma możliwość konfiguracji głowicy do potrzeb monitorowania neurologiczno-kardiologicznego. W takiej konfiguracji istnieje możliwość monitorowania dwóch kanałów EEG oraz jednego kanału EKG. Ponadto aparat mierzy saturację krwi oraz rytm serca i oddech – wykresy tych parametrów są zsynchronizowane z trendem CFM.

 

Analiza CSA oraz DSA

Bardzo bogata paleta narzędzi analitycznych pozwala również pokazać nieprawidłowości zapisu za pomocą metody skompresowanego rozkładu spektralnego (CSA) oraz gęstościowego rozkładu spektralnego (DSA). Możliwe jest wyświetlanie map z każdego kanału, obu półkul oraz uśrednione. Oba rodzaje analiz mogą pracować w trybie on-line i off-line, a zakres wyświetlanych danych (zaznaczenie, okno, cały zapis) jest ustalany przez Użytkownika. Mapy są generowane w kilku trybach, m.in. oddzielna dla każdego kanału, maksimum z półkul, maksimum z całości oraz wartości uśrednione.

 

Alarmy

Aparat posiada funkcę automatycznych alarmów. Aparat w odpowiednim momencie poinformuje personel sygnłem dźwiękowym w przypadku przekroczenia jednego z czterech parametrów – spadku saturacji, wzrostu lub spadku amplitudy sygnału, odklejenia elektrody (zmiany impedancji) oraz zwiększenia szybkości akcji serca. Ustawienia progów alarmów są w pełni konfigurowalne przez Użytkownika. Istotną funkcją jest wyświetlanie paneli informacji o alarmach, które zawierają bieżącą mierzoną wartość, a także czas wystąpienia i długości trwania alarmu każdego alarmu.

 

Rozszerzenie aparatu EEGDigiTrack o moduł CFM

Aparat ma możliwość konfiguracji głowicy do potrzeb monitorowania neurologiczno-kardiologicznego. W takiej konfiguracji istnieje możliwość monitorowania dwóch kanałów EEG oraz jednego kanału EKG. Ponadto aparat mierzy saturację krwi oraz rytm serca i oddech – wykresy tych parametrów są zsynchronizowane z trendem CFM.

 

Dodatkowe moduły CFM:

Moduł wideo

Moduł monitorowania wideo jest niezbędnym rozszerzeniem aparatu CFM.

Moduł do monitorowania wideo-CFM jest niezbędnym wyposażeniem aparatu w praktyce klinicznej. Zapewnia wideomonitorowanie pacjenta podczas wykonywanego badania. Wysokiej jakości obraz z nowoczesnej, kamery AXIS jest w pełni zsynchronizowany z zapisem EEG, dzięki czemu lekarz ma pełny obraz zdarzeń klinicznych podczas badania. Kamerę można zamocować w dowolnym miejscu, co daje pełną mobilność aparatu. Istnieje możliwość instalacji także zaawansowanej kamery kopułkowej z możliwością zdalnego sterowania i nagrywaniu przy całkowitym braku światła, do montażu na statywie, ścianie lub suficie.

Przedstawiamy podstawowe możliwości modułu wideo:

 • zsynchronizowana rejestracja obrazu z kamery wideo oraz zapisu aEEG
 • przeglądanie i analiza zapisu aEEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta
 • możliwość instalacji kilku kamer jednocześnie
 • zapis wideo wybranych fragmentów badania, niezależnie od zapisu aEEG
 • edycja zapisu wideo i usuwanie fragmentów zapisu
 • archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD

Moduł mapping 3D

Więcej możliwości diagnostycznych

Moduł mapowania 3-D pozwala wygenerować i wyświetlić rzut mapy na trójwymiarowy model głowy lub mózgu. Zaawansowane algorytmy i mnogość transformacji, takich jak mapowanie amplitudy, asymetrii amplitudowej i częstotliwościowej, pochodnych potencjałów w czasie i przestrzeni, koherencji – jej fazy i części urojonej, częstotliwości dominującej i środka ciężkości plasują nasz mapping w światowej czołówce oprogramowania do analiz sygnałów EEG.

Przedstawiamy wybrane możliwości modułu mapping 3D:

 • wyświetlanie map izometrycznych
 • wyświetlanie dwu- i trójwymiarowych map mózgu – również w technologi VR (wirtualnej rzeczywistości)
 • wyświetlanie wielu map z zadanego zakresu
 • rzut map na model głowy lub mózgu
 • swobodne obracanie modelu głowy lub mózgu
 • przybliżanie i oddalanie map
 • wyświetlanie animacji map z zadanego przedziału czasu
 • eksport wyników do HTML

Wyświetlanie map możliwe jest według następujących transformacji:

 • mapowanie 2-D i 3-D
 • mapowanie potencjałów
 • mapowanie gęstości pola [SCD]
 • mapowanie prędkości zmian potencjału [pochodna po czasie]
 • mapowanie widma mocy względnej %
 • mapowanie widma mocy bezwzględnej [RMS]
 • mapowanie asymetrii potencjałowej
 • mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń
 • mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości
 • podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy
 • automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości
 • mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana[średniej], Cz, Fz lub laplasjanu
 • wyświetlanie wielu map [z zadanego zakresu]
 • zastosowanie różnych metod interpolacji wartości
 • mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu
 • możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości

Moduł mapping TPM

Więcej możliwości diagnostycznych

Mapowanie TPM jest unikalną metodą mapowania czynności mózgu wspomagającą analizę zapisów EEG w codziennej praktyce lekarskiej, jak i w zastosowaniach naukowo-badawczych. Dzięki innowacyjnej metodzie mapowania zmian potencjału jednocześnie w czasie i przestrzeni oraz synchronizacji tej mapy z sygnałem EEG i mapami chwilowymi, mapowaniu gęstości pola, uzyskuje się pełniejszy obraz badania. Moduł pozwala także definiować różne układy przestrzenne. Mapowanie TPM może również pracować w połączeniu z modułem Mapowanie 3-D, co daje pełny obraz analizowanego sygnału.

Wyświetlanie map możliwe jest według następujących transformacji:

 • mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni
 • synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi [klasycznymi]
 • mapowanie układów wielobiegunowych
 • mapowanie gęstości pola (SCD)
 • definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań

Adres:

HPM Medical
Bobrowniki 83
26-903 Głowaczów

NIP: 511 020 45 45
REGON: 141 894 703

Bank ING: 57 1050 1025 1000 0092 4876 1562

Kontakt:

M: +48 535 004 013
E: biuro.hpm@gamil.com
W: www.hpm-medical.eu
www.hpm-sklep.eu
www.testblue.eu
www.terapia-biofeedback.eu

Godziny otwarcia:

Biuro: Pn – Pt  8:00 – 20:00

Magazyn: Pn – Pt  8:00 – 20:00