EEG Biofeedback

Poznaj profesjonalne systemy do terapii i treningu EEG Biofeedback. Elastyczna konfiguracja systemów pozwoli wybrać odpowiedni sprzęt do Twojego wyjątkowego gabinetu EEG Biofeedback.

Krzywa uczenia

Krzywa uczenia daje możliwość przeanalizować wzrost amplitudy fali promowanej, spadek amplitudy fali hamowanej. Wizualizacja procesu uczenia się w postaci krzywej może być łatwą w interpretacji informacją o postępach terapeutycznych osoby poddanej terapii lub treningowa.

Podgląd gry

Jednoczesny podgląd ekranu pacjenta na ekranie trenera znacznie pomaga w bieżącej analizie procesu terapeutycznego, w śledzeniu zmieniających się parametrów gry i w udzielaniu na bieżąco wskazówek motywujących pracę pacjenta.

Film

Moduł stymulacyjny Film, dający możliwość nieograniczonego poszerzania propozycji planszowej. Dopasowany do konkretnego pacjenta, własnoręcznie nagrany lub wybrany z oferty dostępnej na rynku film (np.: przyrodniczy, relaksacyjny) będzie podstawą do przeprowadzenia unikalnych seansów terapeutycznych..

R

Analiza QEEG

Przy dysfunkcjach natury psychicznej i emocjonalnej należy bardziej dokładnie ocenić zapis poprzez analizę ilościową – QEEG. Analiza QEEG dostarcza informacji o funkcjonalnej organizacji mózgu i jest idealnym narzędziem oceny stanu pacjenta przed podjęciem terapii Biofeedback.

Aparaty EEG Biofeedback:

 Aparat EEG Biofeedback – 2 kanałowy

Do rozpoczęcia pracy z tą doskonałą metodą, proponujemy podstawowy aparat 2-kanałowy. Jest to idealne rozwiązanie dla początkujących terapeutów.

 

Wyposażenie standardowe aparatu:

 • 2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack Biofeedback
 • laptop [INTEL Core, HDD 500 GB] z jednym monitorem LCD 22″
 • specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu
 • 56 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 18 typów
 • funkcja porównywania wyników treningów – “krzywa uczenia”
 • oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk
 • instrukcja obsługi w języku polskim
 • zestaw elektrod miseczkowych i usznych
 • pasta przewodząco-klejąca
 • plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej

 

Aparat EEG Biofeedback – 3 kanałowy

Dla zaawansowanych terapeutów proponujemy aparat 3-kanałowy, z możliwością pomiaru saturacji krwi i rytmu serca, co pozwala na uzyskanie pełnych informacji o stanie pacjenta podczas prowadzenia terapii/treningu.

Wyposażenie standardowe aparatu:

 • 2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack Biofeedback
 • czujnik SpO2,Nonin Xpod (kanał nr 3)
 • laptop [INTEL Core, HDD 500 GB] z jednym monitorem LCD 22″
 • specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu
 • 56 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 18 typów
 • funkcja porównywania wyników treningów – “krzywa uczenia”
 • oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk
 • instrukcja obsługi w języku polskim
 • zestaw elektrod miseczkowych i usznych
 • pasta przewodząco-klejąca
 • plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej

Aparat EEG Biofeedback – 4 kanałowy

Dla bardziej zaawansowanych terapeutów proponujemy aparat 4-kanałowy, w wersji przenośnej [na laptopie]. Aparat pozwala na podłączenie jednocześnie 4 kanałów EEG lub 2 kanałów EEG i 1 kanału EKG.

Wyposażenie standardowe aparatu:

 • 4-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack Biofeedback
 • laptop [INTEL Core, HDD 500GB] z jednym monitorem LCD 22″
 • specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu
 • 56 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 18 typów
 • funkcja porównywania wyników treningów – “krzywa uczenia”
 • oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk
 • instrukcja obsługi w języku polskim
 • zestaw elektrod miseczkowych i usznych
 • pasta przewodząco-klejąca
 • plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej

 

Aparat EEG Biofeedback – 5 kanałowy

Dla najbardziej zaawansowanych terapeutów, wymagających od sprzętu szerokich możliwości, proponujemy moduł 5-kanałowy, z możliwością pomiaru 4 kanałów EEG wraz z saturacją krwi i rytmem serca lub w konfiguracji 2 kanałów EEG wraz z 1 kanałem EKG oraz saturacją i rytmem serca.

Wyposażenie standardowe aparatu:

 • 4-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG
 • czujnik SpO2,Nonin Xpod (kanał nr 5)
 • laptop [INTEL Core, HDD 500 GB] z jednym monitorem LCD 22″
 • specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu
 • 56 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 18 typów
 • funkcja porównywania wyników treningów – “krzywa uczenia”
 • oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk
 • instrukcja obsługi w języku polskim
 • zestaw elektrod miseczkowych i usznych
 • pasta przewodząco-klejąca
 • plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej

 

Dlaczego Biofeedback?

Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback powszechnie nazywany jest „terapią XXI wieku”. Opiera się na funkcjonalnej i anatomicznej plastyczności układu nerwowego. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmacnia kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga zrelaksować się oraz lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, pobudza kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość i efektywność uczenia się.

Jak działa EEG BIOFEEDBACK?

Dzięki elektrodom umieszczonym na głowie pacjenta, trener dokonuje pomiarów aktywności poszczególnych fal mózgowych. Komputer na podstawie wyników analizy tych rejestracji dokonuje zmian na planszy stymulacyjnej, którą pacjent stara się kontrolować wyłącznie swoim umysłem (bez użycia klawiatury lub myszki). Terapeuta na podstawie analizy wyświetlanego na monitorze jakościowego i ilościowego zapisu fal mózgowych, ustala dla pacjenta korzystne parametry treningu. Dynamika planszy stymulacyjnej motywuje pacjenta do coraz lepszego skupiania się oraz uczy koncentracji. Trening jest dobrany w taki sposób, żeby przebieg gry korelował dodatnio z osiąganym przez pacjenta stanem relaksacji.

Kto powinien poddawać się terapii EEG BIOFEEDBACK?

Biofeedback jest skuteczną metodą terapii stosowaną m.in. przy:

 • zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD)
 • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego
 • zespołach opozycyjno-buntowniczych
 • zaburzeniach uczenia się
 • specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu (w tym dysleksji i dysgrafii)
 • problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych (w tym dyskalkulii)
 • impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania
 • zaburzeniach rozwoju mowy
 • zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • wypaleniu zawodowym u kadry menadżerskiej
 • potrzebie podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości
 • intelektualnych u studentów w czasie sesji egzaminacyjnej
 • leczeniu zaburzeń snu
 • zaburzeniach nastroju

Początki EEG Biofeedback?

Technologia stworzona w Amerykańskim Centrum Badań Kosmicznych Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, początkowo wykorzystywaną do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności.
Dzisiaj technologia biofeedback wykorzystywana jest również do użytku domowego, pomaga w: uczeniu się, zwalczaniu tremy i stresu.

Jak działa EEG Biofeedback?

Mózg wytwarza słaby prąd elektryczny, który płynie cyklicznie korą mózgową. Częstotliwość fal mózgowych mierzy się w Hertzach, a amplitudę fal – w Voltach (uV – mikroVoltach). Mózg produkuje 4 różne jakościowo i ilościowo pasma fal, które można także określić jako 4 poziomy świadomości: alfa, beta, theta i delta. Z zapisu EEG ( elektroencefalograficznego) można uzyskać wiele informacji o stanie fizjologicznym (czuwanie, senność, sen) i emocjonalnym ( napięcie psychiczne, relaksacja, stany lękowe), ponieważ jedne i drugie wiążą się ze szczególnymi wzorcami bioelektrycznymi.
Metoda EEG Biofeedback opiera się na bioregulacyjnych możliwościach mózgu z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Trening polega na harmonizowaniu czynności fal mózgowych. Służy to usprawnieniu działania mózgu: aktywacji procesów myślowych, polepszeniu możliwości koncentracji przy równoczesnej relaksacji i eliminowaniu napięcia psychicznego.

 

Biofeedback poprawia pracę mózgu.

Osobie poddawanej treningowi lekarz przykleja do głowy i uszu elektrody komputerowego aparatu elektroencefalograficznego zapisującego przebieg fal mózgowych. Na swoim monitorze widzi je w postaci wykresu, podczas gdy na drugim ekranie badany obserwuje emisję tych fal w postaci bardziej przystępnej wideogry. Oto np. widzi samochód jadący za innym pojazdem. Musi skoncentrować swoją uwagę na prowadzeniu tego samochodu, czyli utrzymaniu go na właściwym torze i z odpowiednią prędkością, tak by dystans między obu pojazdami się zmniejszał. Jeśli robi to skutecznie, komputer sygnalizuje to dźwiękiem i nagradza punktami. Do mózgu dociera informacja zwrotna o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danym momencie. Mózg, czuły na pochwały, dostosowuje się do tych wskazówek i uczy się optymalnej pracy. Kilka lub kilkanaście treningów pozwala utrwalić osiągnięte efekty, poprawić myślenie i pamięć.

 

Biofeedback – umysł w stanie alfa.

Do opracowania metody posłużyło odkrycie, że ludzki mózg jest zdolny wyuczyć się nowego wzorca pracy. Mózg emituje stale cztery zakresy fal: alfa, beta, theta i delta. W zależności od naszego stanu psychofizycznego jeden typ fal przeważa. Dobroczynna dla mózgu jest przewaga fal alfa. Fizjologicznie występuje ona przynajmniej dwa razy dziennie: po przebudzeniu i przed zaśnięciem, przy zamkniętych oczach. Umysł, uwolniony od nadmiaru wrażeń, jest wtedy zdolny do twórczej pracy i łatwiej zapamiętuje. Trening EEG biofeedback umożliwia zdobycie umiejętności osiągania tego stanu w dowolnym momencie. Uczy też innych stanów umysłu w zależności od wieku i wytyczonego celu.

 

Poznaj ogromne możliwości, które daje EEG Biofeedback!

Krzywa uczenia

W odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników oprogramowania EEG BIOFEEDBACK, nasi inżynierowie stworzyli unikalną funkcjonalność, ułatwiającą proces analizy dynamiki procesu treningowego – Krzywą uczenia się. Dzisiaj terapeuci EEG BIOFEEDBACK na każdym etapie procesu terapeutycznego mają możliwość przeanalizować wzrost amplitudy fali promowanej, spadek amplitudy (lub udziału procentowego) fali hamowanej. Wizualizacja procesu uczenia się w postaci krzywej może być łatwą w interpretacji informacją o postępach terapeutycznych osoby poddanej terapii lub treningowi.

Pomiar i podgląd impedancji w czasie rzeczywistym (on-line)

Impedancja jest uogólnieniem oporu elektrycznego, charakteryzującego tę zależność w obwodach prądu stałego. Sygnał elektryczny z mózgu pacjenta odbierany jest przez elektrody umieszczone na skórze głowy. Śledzenie poziomu impedancji w czasie treningu daje terapeucie możliwość zareagowania na obniżenie oporności np. w konsekwencji odklejenia elektrody, co zdarza się np. w trakcie pracy z dziećmi nadruchliwymi.

Szeroka gama plansz stymulacyjnych (gier)

Nasza oferta obejmuje plansze słuchowe, krokowe, filmy terapeutyczne, dedykowane dla różnych kategorii wiekowych oraz dla odmiennych typów schorzeń i dysfunkcji, przedstawione zarówno w 2D jak i 3D. Przedstawiamy absolutną nowość – Moduł stymulacyjny Film, dający możliwość nieograniczonego poszerzania propozycji planszowej. Dopasowany do konkretnego pacjenta, własnoręcznie nagrany lub wybrany z oferty dostępnej na rynku film (np.: przyrodniczy, relaksacyjny) będzie podstawą do przeprowadzenia unikalnych seansów terapeutycznych.

System gratyfikacji punktowej i dźwiękowej

Dzieci, które często nie potrafią sobie poradzić z zadaniami w szkole i jednocześnie dostrzegają, że ich rówieśnicy są chwaleni za sukcesy edukacyjne, czują frustrację, są zdemotywowani, całą energie skupiają na przeżywaniu kolejnych porażek. EEG Biofeedback jest w stanie wspomóc kształtowanie u dzieci zaufania do swych możliwości umysłowych i zamienić w ich świadomości „koło frustracji” na „koło mistrzowskie”. System gratyfikacji punktowej oraz nagrody dźwiękowe, indywidualne dopasowanie poziomu gry względem możliwości dziecka są w stanie przywrócić u młodego człowieka wiarę we własne siły.

Dodatkowy moduł  EEG Biofeedback Plus:

Moduł EEG Biofeedback Plus (QEEG)

To niezbędnym rozszerzeniem aparatu EEG Biofeedback.

Moduł EEG Biofeedback Plus jest stworzony do zapisu i pełnej analizy surowego sygnału EEG w kontekście ilościowego badania fal mózgowych QEEG. W czasie przeprowadzenia badania diagnostycznego terapeuta często ma problem z uzyskaniem zapisu niezakłóconego artefaktami, powstającymi w wyniku napięcia mięśniowego, mrugania lub nadmiernej ruchliwości dziecka (problem ten najbardziej się nasila, kiedy pacjentem jest dziecko z ADHD lub z problemami na płaszczyźnie intelektualnej). Możliwość przejrzenia zapisu jakościowego EEG i wybrania najbardziej czystych, niezafałszowanych odcinków do analizy QEEG pomoże trenerowi w trafnej interpretacji ilościowych wyników i doborze najlepszych protokołów treningowych.

Ocena ilościowa QEEG:

Ocena klasycznego EEG pozwala wychwycić poważniejsze zaburzenia (napady, asymetrie, przyspieszenie lub zwolnienie rytmu, częstotliwości dominujące, itp), co w przypadku terapii Biofeedback jest analizą i niewystarczającą. Przy dysfunkcjach natury psychicznej i emocjonalnej należy bardziej dokładnie ocenić zapis poprzez analizę ilościową – QEEG. Analiza QEEG dostarcza informacji o funkcjonalnej organizacji mózgu i jest idealnym narzędziem oceny stanu pacjenta przed podjęciem terapii Biofeedback

 

W skład modułu wchodzi:

 • specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu
 • oprogramowanie realizujące zapis krzywej EEG na twardy dysk
 • analiza QEEG z możliwością eksportu wyników

Dodatkowe plansze stymulacyjne EEG Biofeedback:

Akwarium 1-planszowa

Pożądanym efektem treningu z ta planszą jest uzyskanie jak najwyraźniejszego obrazu i jak największej ilości rybek, maksymalna ich ilość to 10. Odpowiada za to rytm promowany. Rytm hamowany odpowiada za ilość bąbelków powietrza w wodzie – im więcej ich jest, tym lepiej. Drugi rytm hamowany (beta2) odpowiada za przejrzystość wody – im jest jaśniejsza, tym lepiej).

Bobslej 1-planszowa

Trening polega na uzyskaniu prostego toru jazdy bobsleja i jazdy środkiem toru – rytm promowany. Rytm hamowany odpowiada za szybkość jazdy bobsleja i jego odległość od obserwatora, a drugi parametr hamowany (Beta2) odpowiada za ilość padającego śniegu (im mniej tym lepiej). W planszy tej możliwe jest włączenie dźwięków – odgłosu płóz bobsleja sunącego po torze. Dodatkowo losowo pojawiają się dźwięki przeszkadzające w postaci oklasków i okrzyków kibiców.

Drzewo 1-planszowa

Pożądanym efektem treningu z tą planszą jest uzyskanie jak najbardziej rozłożonych konarów drzewa – rytm promowany. Na gałęziach powinno być jak najwięcej liści i białych kwiatów (rytm hamowany). Pień i konary drzewa powinny być jak najgrubsze (drugi rytm hamowany Beta2).

Adres:

HPM Medical
Bobrowniki 83
26-903 Głowaczów

NIP: 511 020 45 45
REGON: 141 894 703

Bank ING: 57 1050 1025 1000 0092 4876 1562

Kontakt:

M: +48 535 004 013
E: biuro.hpm@gamil.com
W: www.hpm-medical.eu
www.hpm-sklep.eu
www.testblue.eu
www.terapia-biofeedback.eu

Godziny otwarcia:

Biuro: Pn – Pt  8:00 – 20:00

Magazyn: Pn – Pt  8:00 – 20:00